top of page

İş Hukuku

 

BAŞKENT AVUKATLIK OFİSİ, iş kazaları ve işçilik alacakları başta olmak üzere bireysel veya kurumsal müvekkillerinin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmeti vermekte ve iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.

 

BAŞKENT AVUKATLIK OFİSİ, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında başta iş kazaları tazminat davaları olmak üzere işçilik alacakları (ücret alacağı, fazla mesai, ulusal bayram-genel tatil, hafta tatili vs.) ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı vs.) ile hizmet tespiti konularına yönelik hizmet vermektedir.

Türkiye’de her yıl yüz binlerce iş kazası meydana gelmekte, bunların çoğu ölümle veya kalıcı maluliyetle sonuçlanmaktadır. Buna bağlı olarak bireyler maddi-manevi sıkıntılar yaşamaktadır. Ankara İş Kazası Avukat Kadrosu ile Başkent Avukatlık Ofisi, tarafımıza iş kazası sebebiyle başvuran bireylerin, olayın analizini müteakip, süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilerek maddi-manevi haklarına en kısa sürede maksimum fayda ile ulaşmalarını sağlamaktadır.

 

İşten çıkartılan veya işten çıkan işçilerin ise;

  • Eksik ödenen veya hiç ödenmeyen ücret alacakları (maaş alacağı, fazla mesai, ulusal bayram-genel tatil vb.)

  • Kıdem tazminatı

  • İhbar tazminatı

  • Kötü niyet tazminatı ile,

 

Sigorta primleri eksik yatırılan veya hiç yatırılmayan işçilerin hizmet tespiti Başkent Avukatlık Ofisi tarafından titizlikle sonuca götürülmektedir.

bottom of page