top of page

>

>

Yayınlarımız

18/11/2017

Trafik kazasından dolayı mağdur olanlar, ellerinde olmayan bazı nedenlerle Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında tazminat davası açamaz. Örneğin, kazaya yol açan aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının bulunmaması veya kazayı yapan aracın belirlenememesi (faili meçhul kaza) gibi durumlarda başvurulabilecek belirli bir sigorta şirketi bulunmamaktadır. İşte belirttiğimiz haller ve aşağıda belirteceğimiz diğer hallerde trafik kazası geçiren mağdurları sigorta teminatı kapsamına almak maksadıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Güvence Hesabı kurulmuştur.

30/09/2017

Trafik kazalarından doğan zararlara ilişkin tazminat isteminde bulunabilmek için belli başlı birtakım prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Kazanın oluş tarihinden belli bir süre içinde gerekli mercilere olayın iletilmesi ve onların bilgilendirilmesi gerekir. Aksi takdirde trafik kazalarından doğan tazminat hakkı zaman aşımına uğrar ve teminat kapsamından çıkar.

01/09/2017

Son zamanlarda trafik kazalarında büyük artışlar gözlenmektedir. Bu kazaların sonucunda binlerce kişi maalesef yaşamını yitirmektedir. Hayatını kaybeden kişinin yakınları ise ölüm olayından hissettikleri derin acı ve üzüntüyle manevi zarara, ayrıca hayatını kaybeden kişinin maddi desteğinden yoksun kaldıkları için maddi zarara uğramaktadır. Kanun, yaşadığı dönemde ailesine ve yakınlarına destek olan kişilerin, trafik kazası sonucu vefat etmeleri durumunda destekten yoksun kalan ailesinin ve yakınlarının mağduriyetini telafi amacıyla bu kişilere destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı vermiştir.

31/08/2017

Manevi tazminat, bir kişinin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen kayıpların giderilmesi amacı güder. Türk Borçlar Kanunu’nun 56. Maddesinde “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

30/08/2017

Ülkemizde maalesef her gün çok sayıda trafik kazası gerçekleşmektedir. Bu kazaların sonucunda yaralanmalar söz konusu olabildiği gibi, maalesef ölümlü kazalar da olabilmektedir. Kaza sonrasında mağdur veya yakınları, hak kaybı yaşamamak için bilinçli olmalı ve mutlaka profesyonel yardım almalıdır. Bu yazımızda trafik kazalarının sebeplerini ve sonrasında izlenecek yolu derledik.

Please reload

bottom of page