top of page
Sayfa Basi

>

>

Trafik Kazası: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 02 Eylül 2017

Son zamanlarda trafik kazalarında büyük artışlar gözlenmektedir. Bu kazaların sonucunda binlerce kişi maalesef yaşamını yitirmektedir. Hayatını kaybeden kişinin yakınları ise ölüm olayından hissettikleri derin acı ve üzüntüyle manevi zarara, ayrıca hayatını kaybeden kişinin maddi desteğinden yoksun kaldıkları için maddi zarara uğramaktadır. Kanun, yaşadığı dönemde ailesine ve yakınlarına destek olan kişilerin, trafik kazası sonucu vefat etmeleri durumunda destekten yoksun kalan ailesinin ve yakınlarının mağduriyetini telafi amacıyla bu kişilere destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı vermiştir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesinde düzenlenmiş olan destekten yoksun kalma tazminatı, yine aynı Kanun’un 55. Maddesine göre Sorumluluk Hukuku ilkelerine göre hesaplanmaktadır.

 

Kimler Bu Tazminatı Alabilir?

Vefat edenin desteğinden yoksun kalanlar, ya vefat anında vefat edenden fiilen destek alan kişilerdir, ya da vefat edenden ileride destek alması muhtemel kişilerdir. Birinci halde fiili destek, ikinci halde ise farazi destek söz konusudur. Örneğin babası vefat eden çocuk fiili destekten yoksun kalmış iken, çocuğu vefat eden baba da ilerde çocuğunun kendisine bakması muhtemel olduğundan farazi destekten yoksun kalmıştır.

Destekten yoksun kalma tazminatında zarar, vefat edenin destek gören yakınlarının şahsında doğar. Bu yüzden vefat edenin destekten yoksun kalan mirasçısı mirası reddetse bile bu tazminat hakkına sahiptir.  Bu hak mirasçılık sıfatından değil, destekten yoksunluk durumundan kaynaklanır.

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması

Destekten yoksun kalma tazminatının hesabında ölüm olayı gerçekleşmeseydi ölenin muhtemel yaşama süresi, muhtemel çalışma süresi ve yakınlarına destek olma süresi, ayrıca destekten yoksun kalanların muhtemel yaşama süresi, gelir durumları gibi unsurlar göz önüne alınır. Çocukların ergin oluncaya kadar, eğitimleri devam ediyorsa eğitim süresi sonlanıncaya kadar desteğe muhtaç oldukları kabul edilmektedir. Unsurlar arasında indirim nedenleri de bulunur. (Peşin sermaye, destekten yoksun kalan kişinin evlenme şansı vs.) Bu unsurlar arasında öncelik-sonralık ilişkisi olabileceği gibi, indirim oranları da değişebilmektedir. Teknik bilgi gerektiren bu unsurların bilinmesi ve usulüne uygun öne sürülmesi, dava sürecini ve hesaplanacak miktarı doğrudan etkilemektedir.

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alınır?

Destekten yoksun kalma durumunun gerçekleşmesi için bir vefat durumunun olması gereklidir. Destekten yoksun kalma sonrası uğranılan maddi zarar genellikle trafik sigortasını yapan şirketten yine bu ad altında istenmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatında haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan dolaylı zarara uğrayanların zararlarının giderilmesi amaçlanır. Destekten yoksun kalan kişiler bu tazminatı alabilmek için dava açmalıdır. Böyle bir davada olayın niteliği, kişilerin özel durumları dava sürecini doğrudan etkilemektedir. Sorumluluk Hukuku ilkelerince hesaplanan ve kendine has unsurları da içeren bu tazminatın istenmesinde hak kayıplarına uğranmaması amacıyla bu konulara vakıf uzman bir kişiye danışılması önerilmektedir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız;

bottom of page