top of page
Sayfa Basi

>

>

Trafik Kazalarında Güvence Hesabı

 19 Kasım 2017

Trafik kazasından dolayı mağdur olanlar, ellerinde olmayan bazı nedenlerle Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında tazminat davası açamaz. Örneğin, kazaya yol açan aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının bulunmaması veya kazayı yapan aracın belirlenememesi (faili meçhul kaza) gibi durumlarda başvurulabilecek belirli bir sigorta şirketi bulunmamaktadır. İşte belirttiğimiz haller ve aşağıda belirteceğimiz diğer hallerde trafik kazası geçiren mağdurları sigorta teminatı kapsamına almak maksadıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Güvence Hesabı kurulmuştur.

Güvence Hesabı’na Hangi Koşullarda Başvurulur?

Adı geçen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14/2. Maddesine göre, Güvence Hesabı’na başvurulabilecek başlıca durumlar şunlardır:

  1. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar (faili meçhul kaza),

  2. Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

  3. Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı trafik kazası neticesinde meydana gelen bedensel zararlarda,

Güvence Hesabı’na tazminat için başvurulabilir. Buradaki sigorta terimi sadece Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası için geçerli olmayıp, ayrıca Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası gibi diğer sigorta türlerinde de geçerlidir.

Kanun Maddesinden de anlaşılacağı gibi, Güvence Hesabı trafik kazasından doğan bedensel zararları teminat altına almaktadır. Yani Güvence Hesabı’na manevi tazminat, araç değer kaybı, sigortalı olmayanın bedensel zararı gibi mağdurun bedensel zararı olmayan tazminat kalemleri için başvuru yapılamaz.

Aynı zamanda iflas eden ve ruhsatları iptal edilen sigorta şirketlerinde de Güvence Hesabı’na başvuru yapılması mümkündür.

Güvence Hesabı’nın Teminat Sınırı Ne Kadardır?

Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği teminat limitleriyle sınırlıdır. Bu sınır ise 2017 yılı için 330.000 TL’dir. Ancak bu sınır üst limiti teşkil etmekte olup, kazanın oluş şekli ve tarafların kusur durumuna göre tazminat miktarı belirlenmektedir.

Güvence Hesabı’na Başvuru Nasıl Yapılır?

Güvence Hesabı kanunda belirtilen mağdurları sigortanın teminat kapsamına almayı amaçlayan bir Kurumdur. Başvurular da bu nedenle tıpkı diğer sigorta şirketlerinde olduğu gibi yapılır. Başvuru süresi trafik kazalarına ilişkin zamanaşımı süresine tabidir. Güvence Hesabı’na karşı açılan davalarda da uzatılmış ceza zamanaşımı süreleri uygulanır.

Ancak diğer sigorta şirketlerinde olduğu gibi, Güvence Hesabı’na Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tazminatı için yapılan başvurularda en etkili yol dava açmaktır. Bu şekilde istenen belgeler mahkeme kanalıyla alınabilecek, gereken bazı belgeler (kusur tespiti, yol durumu vs) mahkemenin keşifleri ve bilirkişi aracılığıyla çözüme kavuşacak, ayrıca hak kaybına yol açılmadan dava süreci işleyecektir. Kuruma karşı tazminat hakkını en kısa ve etkili şekilde elde edebileceğiniz yol bu yoldur.

 

Güvence Hesabı’na yapılacak başvuruların teminat kapsamında olup olmadığı, teminat kapsamına giren olayın hangi hükümlere göre sigorta şirketi tarafından dosyasının açılacağı ve istenecek belgelerin türüne yönelik kapsamlı bir araştırma, başvurunun reddedilmesi ve sürüncemede bırakılması gibi tehlikeleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

Bu veya bunun gibi kazalarda istenecek evraklar, tazminat istemleri veya diğer tüm istemler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak, başvurunuzun daha sağlıklı yapılabilmesini sağlamak amacıyla büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Sonraki

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız;

bottom of page